OFERTA

       Jesteśmy liderem instalacji HVAC w Polsce.

Od wielu lat wyposażamy w nasze instalacje budynki biurowe, hotelowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i magazynowe.

Działamy kompleksowo – od przygotowania koncepcji w systemie Design & Build, przez projekt budowlany   i wykonawczy, opracowanie specyfikacji materiałowej i prowadzenie procesu handlowego, aż po całościowy montaż instalacji, wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz obsługę serwisową.

Od 2022 r. spółka TKT Engineering oferuje kompleksowe realizacje branż sanitarnej i elektrycznej w jednym pakiecie. 

Projektujemy i całościowo wyposażamy różnego rodzaju obiekty w:

 • instalacje wentylacji bytowej
  i klimatyzacji

 • instalacje wentylacji pożarowej

 • instalacje chłodnicze

 • instalacje grzewcze

 • instalacje wodno-kanalizacyjne

 • instalacje gazowe

 • instalacje hydrantowe
  i tryskaczowe

 • sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe oraz ciepłownicze

 • systemy automatycznej regulacji

 • stacje transformatorowe SN i nn 

 • linie kablowe i szynoprzewody

 • rozdzielnice nn główne i oddziałowe

 • sieci zasilania urządzeń medycznych (IT) 

nasze realizacje

Doświadczenie naszej kadry inżynierskiej w w/w branżach pozwala firmie TKT Engineering sp. z o.o. oferować również specjalistyczne usługi w zakresie realizacji zróżnicowanych technologii zgodnie z przeznaczeniem obiektów oraz oczekiwaniami Klientów takich jak:

INSTALACJE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

 • techniki sprężania powietrza i próżniowe

 • instalacje parowe

 • uzdatnianie wody do procesów technologicznych

 • instalacje wody chłodniczej w procesach technologicznych

 • odzyskiwanie ciepła w procesach produkcyjnych

 • wyciągi techniczne i odpylanie w halach produkcyjnych

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 • tryskaczowych, zraszaczowych, pianowych, proszkowych

 • gaszenia gazem (CO2, argon, FM-200 itp.)

 • hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych

 • ochrony poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych

TECHNOLOGIA CZYSTYCH POMIESZCZEŃ

 • wykonawstwo i modernizacja instalacji dla czystych pomieszczeń

 • technologie procesów

 • wybór wyposażenia

 • doprowadzanie i odprowadzanie powietrza dla czystych pomieszczeń

 • walidacja systemów

SYSTEMY PROEKOLOGICZNE

 • pompy ciepła

 • panele solarne

 • kogeneracja i trigeneracja

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

 • wykonawstwo i modernizacja instalacji dla czystych pomieszczeń

 • technologie procesów

 • wybór wyposażenia

 • doprowadzanie i odprowadzanie powietrza dla czystych pomieszczeń

 • walidacja systemów

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE / SYSTEMY TELETECHNICZNE

 • okablowanie strukturalne (OS) Urządzenia aktywne IT, systemy telefoniczne, WiFi, Access point 

 • instalacja domofonowa i parkingowa 

 • system kolejkowy 

 • system przyzywowy

 • systemy audio-video (AV) i multimedialne

 • systemy RTV cyfrowe i naziemne 

 • telewizja hotelowa 

 • instalacja wzmocnienia sygnału GSM

SYSTEMY POŻAROWE

 • dźwiękowy system ostrzegawczy 

 • system Automatyki Pożarowej (SAP)

 • sterowanie oddymianiem 

 • system detekcji gazu

Etapy projektowania

Wykonujemy kompleksowe opracowania projektowe na każdym etapie realizacji inwestycji:

 • studium wykonalności

 • projekty koncepcyjne

 • projekty budowlane

 • projekty wykonawcze

 • projekty warsztatowe

Masz do nas jakieś pytania?

Skontaktuj się