KONTAKT

ul. Pryzmaty 4
02-226 Warszawa
Tel. +48 22 485 4000

Dyrektor Realizacji O/Warszawa
Robert Orlikowski
Tel. +48 22 485 4051

E-mail do
TKT Engineering sp. z o.o.: tkt@tkt.pl

ul. Karpia 6, 8
61-619 Poznań
Tel. +48 61 821 4900

Dyrektor O/Poznań
Tomasz Białek
Tel. +48 61 821 4932

ul. Dąbrowskiego 42
50-457 Wrocław
Tel. +48 71 723 5000

Dyrektor O/Wrocław
Krzysztof Diłaj
Tel. +48 71 723 5030

Dyrektor Realizacji
Roman Woźnica
Tel. +48 71 723 5032

TKT Engineering Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pryzmaty 4, 02-226 Warszawa spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000183945 Kapitał zakładowy: PLN 2.400.000,  NIP 7792220234,
Regon 634527890, BDO 000315982