kariera

Oferta pracy

Logistyk Kontraktu 6/2024/WAW

5/2023/WAWnr 6/2023/WAW

Termin składania aplikacji: do 31.07.2024

Opis stanowiska

 • Planowanie, koordynowanie i realizacja procesów zakupowych w firmie;
 • Negocjowanie warunków handlowych z dostawcami i podwykonawcami oraz budowanie długoterminowych relacji;
 • Monitorowanie rynku dostawców i analizowanie ofert;
 • Współpraca z innymi działami firmy w celu zapewnienia ciągłości dostaw i optymalizacji kosztów;
 • Ścisła współpraca z kierownikiem kontraktu w celu wypracowania maksymalnego obrotu i zysku dla realizowanego kontraktu;
 • Składanie zamówień do dostawców (w systemie klasy ERP) i koordynacja działań prowadzących do zawarcia umów podwykonawczych;
 • Akceptacja merytoryczna faktur dostawców i podwykonawczych (w systemie klasy ERP);
 • Cykliczne opracowywanie raportów kontrolingowych dla realizowanego kontraktu w ścisłej współpracy z kierownikiem kontraktu;

Nasze wymagania

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego pozwalająca na swobodną komunikację (mail, rozmowy, spotkania);
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale zakupów;
  Umiejętność pracy w zespole;
  Znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, w szczególności Excel;
 • Znajomość rynku materiałów sanitarnych i /lub elektrycznych będzie dodatkowym atutem;

Oferujemy

 • Pracę w zespole specjalistów dynamicznej i rozwijającej się spółki z branży budowlanej, o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  Możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach
 • Szkolenie w zakresie obsługi systemu klasy ERP XL;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie NNW, ZFŚS, karta Multisport);
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji.
Oczekujemy podania: daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego
* Pola oznaczone gwiazdką należy wypełnić przed wysłaniem aplikacji

Przesłanie do TKT Engineering sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż wymagane przez TKT Engineering sp. z o.o., stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez TKT Engineering sp. z o.o. w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Aplikacja złożona do niniejszego procesu rekrutacyjnego zostanie trwale usunięta po jego zakończeniu. Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres do 30 dni od daty upłynięcia terminu składania aplikacji.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TKT Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pryzmaty 4, 02 – 226 Warszawa.
2) Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e – mail kodo@tkt.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez TKT Engineering Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne, – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez TKT Engineering Sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes TKT Engineering Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz TKT Engineering Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez TKT Engineering Sp. z o.o., a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez TKT Engineering Sp. z o.o.
6) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych TKT Engineering Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez TKT Engineering Sp. z o.o. dla celów prowadzenia rekrutacji na praktykę/staż. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez TKT Engineering Sp. z o.o. podanie danych jest dobrowolne.
11) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez TKT Engineering Sp. z o.o. dostępnych jest w zakładce Ochrona Danych Osobowych pod adresem internetowym https://www.tkt.pl/.